Oferta

Transport Medyczny

Unia Bracka Sp. z o.o. dysponuje nowoczesną stale odnawianą  flotą transportową. Transport chorych nieprzerwanie od czerwca 2005 r. obsługuje ponad 25 zespołówtransportowych, w skład których wchodzą lekarze, ratownicy medyczni,  sanitariusze, oraz doświadczeni kierowcy. Głównym obszarem naszej działalności jest województwo śląskie, ale współpracujemy również ze szpitalami z innych regionów kraju.

 • transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej, który finansowany jest bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • transport sanitarny pacjentów, krwi, materiałów krwiopochodnych i biologicznych na rzecz podmiotów leczniczych, wykonywany na podstawie zawartych umów,
 • transport sanitarny na indywidualne zamówienie Pacjenta lub jego rodziny.

Samochody przystosowane są do transportu sanitarnego zarówno w pozycji leżącej jak i przy wykorzystaniu fotela kardiologicznego.

Nasze karetki spełniają wymogi określone w normie PN-EN 1789 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie.

Zlecenia wyjazdów przyjmowane są za pośrednictwem całodobowej dyspozytorni.

Trasy przejazdów wszystkich naszych ambulansów monitorowane są on-line w systemie informatycznym sprzężonym z urządzeniami lokalizacyjnymi GPS.

Posiadamy doświadczenie również w międzynarodowym transporcie medycznym. Specjalne nosze na wyposażeniu naszych ambulansów pozwalają na przewóz pacjenta w pozycji leżącej w sposób dla niego komfortowy, bez względu na odległość. W karetkach znajduje się nowoczesny i sprawdzony sprzęt do ratowania zdrowia i życia. Decydując się na transport sanitarny z firmą Unia Bracka Sp. z o.o. oddajecie Państwo swoich podopiecznych w ręce doświadczonego personelu medycznego. Świadczymy usługi:

 • przewozu pacjentów między szpitalami lub przychodniami,
 • transportu na badania lub dializy,
 • przewozu osób niepełnosprawnych i nieprzytomnych,
 • dowozu pacjenta do domu.

Zabezpieczenie imprez masowych

Dysponujemy nowoczesną flotą samochodową z profesjonalnym wyposażeniem medycznym.

Nasz personel lekarski i ratowniczy posiada wysokie kompetencje i wieloletnie praktyczne doświadczenie, co ma szczególne znaczenie w przypadku imprez z udziałem dużej liczby uczestników, kiedy liczy szybkość i profesjonalizm udzielonej pomocy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz stosownie do Państwa dodatkowych potrzeb mamy możliwość kompleksowego zabezpieczenia medycznego organizowanego wydarzenia tj.

 • zapewnienia odpowiedniej ilości zespołów wyjazdowych
 • organizacja patroli ratowniczych
 • przygotowanie punktów pomocy medycznej

Imprezy masowe wyróżniają się wśród innych z uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z obecności dużej liczby uczestników w jednym miejscu. Ze względu na konieczność zapobiegania zagrożeniom i potencjalnym wypadkom, polskie prawo wprowadza szereg wymogów wobec organizatora tego rodzaju wydarzeń.

Zgodnie z zapisami ustawy impreza masowa to:

 • impreza artystyczno-rozrywkowa, pod warunkiem, że liczba miejsc dla uczestników wynosi nie mniej niż 1000 na stadionie lub terenie otwartym oraz 500 w hali sportowej lub w innym budynku.
 • impreza sportowa, pod warunkiem, że liczba miejsc wynosi nie mniej niż 1000 na stadionie lub innym terenie otwartym oraz 300 w hali lub innym budynku.
 • mecze piłki nożnej, podczas których liczba miejsc udostępnionych przez organizatorów widzom wynosi nie mniej niż 1000. Wymagania medyczne w zakresie zabezpieczenia imprezy masowej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. (w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej).

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia oraz stosownie do Państwa dodatkowych wymagań Unia Bracka Sp. z o.o. przeprowadza zabezpieczenie imprez masowych w zakresie:

 • Zespoły wyjazdowe – ambulanse specjalistyczne z zespołami z lekarzem oraz bez lekarza
 • Patrol ratowniczy – zespół składający się co najmniej z dwóch osób uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Punkt pomocy medycznej – zlokalizowany w miejscu organizacji wydarzenia wyposażony w odpowiednie produkty lecznicze, w którym pomocy medycznej pomocy udzielają co najmniej dwie osoby, w tym: lekarz posiadający praw wykonywania zawodu z trzyletnim doświadczeniem w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu.

Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy

Załóżmy, że znajdziesz się w sytuacji, kiedy komuś z Twojego otoczenia, koleżance, koledze z pracy, Twoim najbliższym trzeba będzie udzielić pierwszej pomocy. Czy posiadasz wiedzę, praktyczne umiejętności i odwagę, aby interweniować? Od tego może zależeć ich zdrowie, a nawet życie.

Niestety umiejętności i świadomość potrzeby udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków w naszym społeczeństwie są niskie. Gdy dochodzi do zdarzenia, często paraliżuje nas strach, a dookoła słychać głosy, że lepiej nie ruszać poszkodowanego. Przyczyną takiego zachowania jest brak odpowiedniej wiedzy o tym, co i jak należy zrobić. Zmienimy to!

Nasi doświadczeni ratownicy skutecznie przeszkolą Cię w zakresie udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji ekstremalnej i kluczowej dla zdrowia i życia drugiego człowieka.

Nasze kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowane są do firm i instytucji, zorganizowanych grup: osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Przeprowadzimy profesjonalne szkolenie, krok po kroku pokazując jak zabezpieczyć zdrowie i życie poszkodowanego.

W ofercie kierowanej do najmłodszych staramy się uwrażliwić dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia. Pokazujemy co mogą zrobić na miarę swoich możliwości. Każde spotkanie uatrakcyjniamy pokazem karetki i sprzętu ratunkowego.

Kwalifikowana pierwsza pomoc – jako świadomym pracodawcom oferujemy Państwu szeroko pojęte szkolenia z pomocy przedmedycznej:

 • BLS (Basic Life Support) – podstawowe zabiegi resuscytacyjne.
 • Obsługę AED (Automated External Defibrillation – automatyczne defibrylatory).
 • Postępowanie w sytuacji wypadków komunikacyjnych, z użyciem substancji łatwopalnych oraz kwasów i ługów.
 • Zasady komunikacji i współpracy z wyspecjalizowanym personelem medycznym (dyspozytorka, załoga karetki oraz załoga śmigłowca).

Czy wiecie Państwo, że resuscytacja lub defibrylacja przeprowadzona w ciągu 3-5 minut od utraty przytomności zwiększa szanse na przeżycie od 49 do nawet 79%? W sytuacji zatrzymania akcji serca i braku udzielenia pomocy szanse na uratowanie spadają aż o 10% co minutę. Podjęcie natychmiastowej akcji resuscytacyjnej przez świadków wypadku zwiększa szanse poszkodowanego na przeżycie nawet trzykrotnie.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy prowadzony jest przez wyspecjalizowaną kadrę i zawiera najnowsze wytyczne i standardy, zalecane przez Europejską Radę Resuscytacji.

Dla wszystkich uczestników szkoleń wystawiamy zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Zakres, termin oraz cena szkolenia ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta.

Zapraszamy do kontaktu.

Rodzaj  i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu realizowania świadczeń medycznych dla:
  • transportu sanitarnego,
  • realizowania świadczeń medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • realizowanie świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. Poradnia Lekarzy Rodzinnych prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 4. Do zadań jednostki organizacyjnej wymienionej w 3.1 należy w szczególności zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem finansowym oraz administracyjno-gospodarczym.
 5. Do zadań jednostek i komórek organizacyjnych wymienionych w § 3 należy w szczególności sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych.
 6. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Unii Brackiej Sp. z o.o. oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno – gospodarczym.
 7. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.