O Firmie

Unia Bracka Sp. z o.o. od 2005 roku działa w branży transportu sanitarnego i medycznego, oferując nowoczesne i profesjonalne usługi dla podmiotów leczniczych, osób prawych i osób fizycznych.

Spółka świadczy usługi w zakresie transportu sanitarnego na rzecz szpitali i ośrodków medycznych oraz na indywidualne zlecenie pacjenta.

Siedziba Spółki znajduje się w Rudzie Śląskiej, przy ulicy ks. Ludwika Tunkla 139.

Skład Zarządu:

Olga Wilińska-Plichta Prezes Zarządu

Eugeniusz Zaik Wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych

Dane Spółki:

KRS:0000237169 |  REGON:240109946 |  NIP:641-23-48-483 | Kapitał Zakładowy: 2 050  000,00 PLN

Unia Bracka Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Nr księgi 000000021661 / Oznaczenie organu: W – 24