O Firmie

Unia Bracka Sp. z o.o. już od 2005 roku działa w branży transportu sanitarnego i medycznego, oferując nowoczesne i profesjonalne usługi dla placówek medycznych, firm i klientów indywidualnych. Zajmujemy się także zabezpieczaniem imprez masowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. O bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z dnia 21 kwietnia 2009 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej. Ważnym aspektem naszej działalności są również profesjonalne szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy, świadczone na rzecz firm i instytucji. Znakomita kadra, nowoczesny sprzęt i bogate doświadczenie pozwalają nam cieszyć się zaufaniem i rekomendacjami najważniejszych klinik i centrów medycznych na terenie kraju.

Spółka świadczy usługi w zakresie transportu sanitarnego na rzecz szpitali i ośrodków medycznych oraz na indywidualne zlecenie pacjenta.

Główna siedziba Spółki znajduje się w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Ks. Ludwika Tunkla 139.

Obecnie Spółkę reprezentuje:

Olga Wilińska-Plichta Prezes Zarządu 

Eugeniusz Zaik Wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych

Dane Spółki:

KRS:0000237169 |  REGON:240109946 |  NIP:641-23-48-483 | Kapitał Zakładowy: 1 350 000,00 PLN

Unia Bracka Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Nr księgi 000000021661 / Oznaczenie organu: W – 24

Unia Bracka Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Fundacji Unia Bracka, która jest jej jedynym udziałowcem.